Alaşehir Psikolog Zehra Çamlıbel

Alaşehir Psikolog Zehra Çamlıbel

 

Psikolojik Danışmanlık
Çocuk Ergen Yetişkin Psikolojisi
Çift Terapisi

Yaşam Koçu

Bireysel Farkındalık
Eğitim Koçu
Sınav Kaygısı
Akademik Gelişim Programları
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Davranış Problemleri
Konuşma Problemleri
Oyun Terapisi
Masal Terapisi
Çocuk Değerlendirme Testleri
Metropolitan Okula Hazırlık Testi
Disleksi
Duygusal Z
eka Programları

Kişisel Gelişim

 

 

Alaşehir Psikolog Zehra Çamlıbel

NEUROSOUND

Neurosound, beynin nöroplastisite özelliğini kullanarak, pasif işitmeyi aktif dinlemeye dönüştüren ve kısa sürede etkili sonuçlar alınan bir tür işitsel algı sistemidir. Neurosound ile temel hedefim

Aile Sosyal Yaşam Koçu

Aile toplumun en küçük ve en önemli parçalarından biridir. Bir sistem olan ailede her bir üye sistemin parçasıdır. Sistemin üyelerinden birinin veya birkaçının sorun yaşaması sistemin tam

Eğitim Koçu

Eğitim koçluğu; öğrencinin kendini tanımasını ve yönlendirmesini, içsel kaynaklarına ulaşıp bu kaynakları istenilen biçim ve süreklilikte kullanmasını, yaşamıyla ilgili sorumluluğunu alıp daha mutlu ve do

Oyun Terapisi

Oyun çocuklar için duygu ve düşüncelerini ifade etme, ilişkilerini keşfetme, yaşantılarını aktarma, isteklerini ifade etme ve kendilerini tatmin etme alanıdır. Çocuğun içsel dünyasında

Çocuk Resim Analizi

Resim ve çocuk birbirini tamamlayan ve sürekli değişen dinamik olgulardır. Resim, psikolojik ve pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi onun zeka, kişilik ve yakın &cce

Masal Terapisi

Masal Terapisi Eğitimi çocuklar ve yetişkinler için teröpotik amaç için kullanılan bir yöntemdir. Diğer psikolojik tekniklere yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir